Skip to content

Penzioni fond propada! Osigurajte svoju penziju na vrijeme!

Činjenica je da živimo u stresnom vremenu. Stresove smo preživljavali i prije pojave novog koronavirusa, jer se svjetska, a pogotovo crnogorska ekonomija, već deceniju oporavlja od prošle ekonomske krize.

Zbog nedovoljnih penzija, koje bi trebalo da obezbijede dostojanstveno treće starosno doba, većina naših građana je u velikoj zabludi da dio doprinosa koje plaćaju fondu PIO, idu na njihov lični “penzioni račun“. NE. Tim sredstvima fond PIO trenutno isplaćuje sadasnje penzionere!

Početkom XX vijeka, 7 zaposlenih je radilo i odvajalo doprinose za jednog zapolenog. 

Krajem XX vijeka taj odnos je pao na 3 zaposlena koja rade odvajajući dio zarade da bi jedan penzioner primao već tada umanjenu penziju.

Danas je, nažalost, slučaj da jedan zaposleni odvaja nešto manje od 30% primanja za jednog penzionera te stoga ne čudi da je prosječna plata u Crnoj Gori ~500 EUR a prosječna penzija 280 EUR. 

Nažalost, veliko je pitanje šta će se desiti sa penzionim fondom u budućnosti i da li će uopšte biti održiv. Veliki je broj građana koji ne žele ići u penziju jer se njihova primanja drastično umanje i nijesu dovoljna za pristojan život penzionera.

Bez obzira na to koje smo starosne dobi, stepena obrazovanja ili socijalnog statusa, naravno da smo zabrinuti za budućnost, jer se ponekad čini da stvari ne možemo ni da držimo pod kontrolom, a kamoli da ih promijenimo.

Ali MOŽEMO. Postoji način da sve potencijalne rizike svedemo na minimum i zaboravimo na pitanja “šta ako ostanem bez posla”, “šta ako ne budem mogao/la da podignem kredit”, “šta ako mi se dogodi nesreća i više ne budem mogao/mogla da radim”.

Najefikasniji put da se zauvijek riješite ovakvog straha je da članovima porodice i sebi omogućite sigurnu budućnost uz najsavremenije pakete štednje.

Šta bi svaki građanin trebalo da zna o životnom osiguranju, a niko mu do sada nije rekao?

Na pomen pojma životno osiguranje, većina nas prvo pomisli na novac koji osiguravajuća kuća isplaćuje u slučaju osiguranikove smrti. Nije tako!
Dobar program životnog osiguranja nudi mnogo više od toga! A prije svega ŠTEDNJU!

Pojednostavimo stvari: tršište nudi dvije vrste životnog osiguranja:
– životno osiguranje koje ima samo štedni karatker
– životno osiguranje koje pored štednje osiguranika pokriva i slučajeve nesreće, nezgode ili bolesti.

Zainteresovani? Zatražite besplatan savjet

Samo nekoliko koraka Vas dijeli od bestplatne konsultacije kako obezbijedit finansijsku budućnost za Vašu porodicu i Vas.
1. Odaberite kojoj starosnoj dobi pripadate na slici ispod
2. Odgovorite na par prostih pitanja kako bi što više prilagodili ponudu vama i vašim potrebama
Vaš savjetnik iz oblasti finansija obezbijediće poptuno besplatno savjet sa najboljom opcijom za Vas.

Besplatan individualni savjet