Skip to content

Zašto su se penzije svele na socijalna davanja?

Finansijski sistem u Crnoj Gori dolazi, čini se, da je u fazi potpunog kolapsa. Ovo se naročito odnosi na krizu Fonda PIO, usled koje penzionerima godinama unazad izostaje povećanje primanja koje bi bilo dovoljno za osnovnu egzistenciju.

U prvoj polovini 2019. godine deficit Fonda bio je preko 70 miliona eura ili više od 33%. Ako uzmemo u obzir da je prethodne godine deficit iznosio oko 122 miliona, i bio veći nego u 2017. godini, dolazimo do zaključka o izuzetno alarmantnom stanju.  

Ovo je razlog zašto rast cijena i troškova života, ne prati rast penzija. Od ukupno 130.000 penzionera, ispod prosjeka penziju prima 65.000, a ispod 200 eura oko 39.000 penzionera. Najnižu penziju od 128,14 eura prima oko 11.500 penzionera u Crnoj Gori.

Sa druge strane minimalna potrošačka korpa za jul 2019. godine iznosila je 641,6 eura. Uz to, ne treba zaboraviti da od najmanje 60.000 građana koji žive kao podtsnari, dobar dio čine i penzioneri.

Sve ovo ukazujue na činjenicu da su penzioneri dovedeni do prosjačkog štapa i na ivicu opstanka. Zbog izuzetno loše ekonomske politike penzije godinama, praktično stagniraju.

Kako da obezbijedite pristojnu penziju?

Kroz međunarodne projekte koje EU realizuje na teritoriji balkana. Prvenstveno kroz privatne penzione fondove.

Da li je sada pravo vrijeme za otvaranje privatnih penzionih fondova?

Apsolutno da da. Trenutno EU realizuje projekat penzionih fondova u Crnoj Gori i želi podignuti svijest građana koliko je to važno za njihovu sigurnost sada a i u trećoj dobi.

Kroz samu realizaciju, odobrene su razne beneficije koje su limitirane vremenom tj koje će brzo isteći zato je pravo vrijeme da sada razmislite o otvaranju privatnih penzionih fondova i iskoristite već pomenute beneficije koje su na snazi

Kako početi

Vrlo je jednostavno. Označite kojoj starosnoj grupi pripadate i odgovorite na par prostih pitanja i kroz par minuta možete dobiti ponudu