Skip to content

Životno osiguranje:
Obezbijedite budućnost sebi i onima koje volite

Koji je najbolji način da zbrinete i obezbijedite one koji su vam najvažniji? Pružite najbolje školovanje vašoj deci. Kako da budite sigurni da ćete uživati u starosti? Investirajte i štedite dugoročno, pametno i uz najmanji rizik.

Ukoliko niste otkrili eliksir mladosti ili neku čudesnu mašinu koja liječi sve bolesti i povrede, onda ste verovatno svesni prolaznosti života. I tu ne mislimo samo na život sam po sebi, već i na kvalitet i način življenja, jer danas u celom svetu, pa i u Crnoj Gori, ne postoji 100% sigurno i stabilno zaposlenje. Sa polisom životnog osiguranja bićete bolje pripremljeni za neprijatne promene koje vas mogu ostaviti bez prihoda na koje ste navikli, ali i zaštiti budućnost i blagostanje svojih najbližih i najdražih.

Sve to zvuči super i plemenito, ali zar osiguranje života nije samo osiguranje u slučaju smrti osiguranika, kada njegovi naslednici dobijaju novac? Jeste, ali i može da bude i mnogo više od toga. Savremeno životno osiguranje nudi toliko različitih opcija i mogućnosti kojima možete da obezbijedite budućnost za sebe i svoje najmilije, pa čak i da zaradite. Životno osiguranje može biti odličan način i da štedite, jer se premije određenih vrsta osiguranja života mogu koristiti i kao vrednosni papiri, prilikom garantovanja kredita i slično. Dakle, životno osiguranje nije vezano samo za tragediju, već baš suprotno, za život i budućnost u najboljem i najširem smislu.

Kojoj starosnoj grupu pripadate:

Šta ako ostanem bez novca?

U današnjim uslovima, potpuno opravdano pitanje. Kako su mešovita životna osiguranja, jednim dijelom štednja, pa donekle i investicija, postoje i načini da se nastavi plaćanje mjesečnih ili godišnjih premija, bez gubitka prava na osiguranu sumu. Naime, u dogovoru sa osiguravajućom kućom može se smanjiti premija koju plaćate tako da zadržite pravo na novčanu nadoknadu u slučaju nastupanja osiguranog slučaja, ali naravno, iznos nadoknade će biti manji. Osiguranje možete i prodati, pod uslovom da ste premije uredno plaćali najmanje dve ili tri godine. Generalno, ovo je nepovoljna opcija, jer se otkup obavlja prema internim vrednosnim tablicama, u kojima se vrednost polise približava uloženom novcu tek oko polovine trajanja osiguranja. Na kraju, postoji i mogućnost pozajmice, kada osiguravajuće društvo praktično pozajmljuje novac klijentu, po kamatnim stopama koje su daleko manje od bankarskih. Iako nijedno rešenje nije idealno, različite mogućnosti su na raspolaganju jer je i osiguravajućim društvima u interesu da nastavite da plaćate svoje premije, a vama da održite svoju dugoročnu investiciju.

Pre nego što kažete kako već imate previše troškova, i da ne možete još da priuštite i životno osiguranje, imajte u vidu da se na našem tržištu mogu pronaći polise osnovnog osiguranja života za svega 25 eura mesečno. Ako vam je jednostavnije, premiju možete da plaćate mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili jednom godišnje. Za taj novac ne očekujte da će korisnici da žive lagodno do kraja života, ali će svakako dobiti određenu novčanu nadoknadu koja im može značiti više nego što možete da zamislite. Primera radi, u slučaju da smrt nastane kao posledica nesrećnog slučaja ili nezgode, korisnici dobijaju duplu ili čak troduplu osiguranu sumu.

Komplikovano, ali korisno i isplativo

Treba napomenuti da su ponude životnog osiguranja toliko bogate i raznolike, prepune različitih opcija i mogućnosti, da je i mnogim stručnjacima teško da se u njima snađu. To naravno ne važi za tim finansijski savjetnika pa možete u potpunosti da se oslonite na njih u traženju najbolje ponude. Kupovina polise životnog osiguranja je jedna od najboljih investicija za vašu i budućnost onih do kojih vam je najviše stalo, pa je zato najbolja opcija da to obavite preko nekoga ko može da vas posavetuje i da vam razjasni eventualne nejasnoće. Dovoljno je da popunite par detalja o sebi i svom životu, a mi ćemo kontaktirati osiguravajuće kuće i predstaviti vam najbolje ponude koje imaju.

Samo 3 koraka do besplatnog predloga